Nabij de molen in Groesbeek staat het verpleeg- en verzorgingshuis 'De Meent' van de ZZG Zorggroep. Zoals je kunt zien pronkt er een mooie GSM900-mast boven de ingang van het gebouw aan de Meent 2 (op zo'n 18 meter hoogte).

We hebben al eerder aandacht besteed aan verpleeg- en verzorgingshuizen die ook verwend zijn met een of meerdere masten op het pand. Vooral Nijevelt aan de Heyendaalseweg in Nijmegen is goed voorzien.  

Met betrekking tot masten en verzorgingshuizen is er iets bijzonders aan de hand. Als we namelijk kijken naar het een uitleg van het convenant dat gesloten is tussen de overheid, de Nederlandse Gemeenten en de telefonie-aanbieders, dan zien we daar een opmerkelijke zinsnede over het recht van mensen die in verzorgingshuis wonen om te protesteren tegen de plaatsing van een zendmast.
 
Het blijkt dat zij dat recht namelijk meestal niet hebben.

Lees maar eens mee (uit antennebureau-document voor gemeenten (geplaatst op site rivm): 

5. Wordt bij plaatsing van een antenne-installatie op een verzorgingshuis ook een instemmingsronde gehouden?

Alleen wanneer bewoners van een verzorgingstehuis een individuele, op naam gestelde, huurovereenkomst hebben, wordt een verzorgingstehuis aangemerkt als zijnde een woongebouw, waar een instemmingsprocedure moet worden gehouden. In veel gevallen hebben de bewoners van een verzorgingstehuis niet een huurovereenkomst sec gesloten, maar is sprake van een allesomvattend overeenkomst tot verzorging van de desbetreffende persoon, waarvan de bewoning van het verzorgingstehuis slechts een onderdeel uitmaakt. Er zal waarschijnlijk in dergelijke gevallen ook niet een aparte huurprijs zijn afgesproken.


Met andere woorden: als je als bewoner van een verzorgingshuis meer hebt dan alleen een huurovereenkomst, dan is de kans groot dat je niets te zeggen hebt over de plaatsing van een gsm/umts-installatie op het pand waar je woont. 

Een ander typisch verschijnsel is dat de eigenaar van de panden een financiële compensatie krijgen voor de plaatsing van een zendmast die - zover ik weet althans - niet wordt verdeeld over de bewoners zelf. De hoogte van de bedragen is niet geheel bekend. In het genoemde document staat:


De operator en de eigenaar van de locatie bepalen samen de vergoeding die wordt betaald voor een antenne-opstelpunt op die locatie. Voor plaatsing op een rijkseigendom zijn de standaardvoorwaarden en tarieven van Domeinen van toepassing. (zie 3.9., vraag 2)

SAMENVATTING
Er zijn inmiddels vele aanwijzingen n.a.v. vele wetenschappelijke onderzoeken dat straling van masten een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Het is momenteel zo in Nederland dat het er op lijkt dat mensen in een verzorgings- of verpleeghuis, zoals bijv. de Meent in Groesbeek,  geen recht hebben om deel te nemen aan een instemmingsprocedure. 

Terwijl zij zelf dagelijks onder de waaier van deze masten leven krijgen zij waarschijnlijk ook niets te zien van het bedrag dat de eigenaar van het pand krijgt van de telecomaanbieders als een soort huur voor het mogen plaatsen van de antennes.


Op 21 september 2011 is er een uitzending geweest op één-vandaag over Karen van Loon die electrohypersensitief is. Het gaat over een antenne in de kerktoren van het Brabantse Megen. Zie: Actie tegen Inschakeling UMTS-mast